KẾ HỌACH THỰC TẬP

Kế hoạch học của các môn học thực tập sẽ được Ban GDTH bố trí theo Thời khoá biểu chung do Phòng Đào tạo cung cấp. XEM CHI TIẾT 

 

 NỘI DUNG MÔN HỌC

  Nội dung của các môn học gồm có các phần học theo yêu cầu của chương trình đào tạo của từng Ngành học cụ thể. XEM CHI TIẾT 

 

 KẾT QUẢ—ĐIỂM

 Kết quả thực tập của Sinh viên sẽ theo bảng điểm do Phòng Đào tạo cung cấp. Các thông tin về kết quả thực tập sẽ được cập nhật từng học kỳ. XEM CHI TIẾT 

 

 THÔNG BÁO

  Trong phần này gồm có các Nội quy, quy định trong thực tập, đề cương báo cáo thực tập, Các mục trong phần này áp dụng cho cả Giáo viên và Sinh viên. XEM CHI TIẾT  

 

 TÀI LIỆU

  Để phục vụ cho việc học tập của Sinh viên được tốt, trang này sẽ cung cấp các bài giảng, bài tập, giáo trình, tài liệu điện tử cùng các danh mục tài liệu tham khảo liên quan. XEM CHI TIẾT 

 

 TỔ CHUYÊN MÔN

  Ban Giảng dạy thực hành được chia ra làm 4 tổ chuyên môn với lực lượng Cán bộ giảng dạy tạm thời phụ trách các phần học được giao. XEM CHI TIẾT 

Make a Free Website with Yola.