ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

THỰC TẬP CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG 

 

 

 

 

KỸ THUẬT CƠ KHÍ 

ckdc-1.doc ckdc-1.doc
Size : 72.5 Kb
Type : doc
ckdc-2.doc ckdc-2.doc
Size : 64.5 Kb
Type : doc
dcttckdc-tc.doc dcttckdc-tc.doc
Size : 0.061 Kb
Type : doc

 

 KỸ THUẬT

GIAO THÔNG

dcttckdc-gt.doc dcttckdc-gt.doc
Size : 0.059 Kb
Type : doc

 

CƠ ỨNG DỤNG 

ckdc-1.doc ckdc-1.doc
Size : 72.5 Kb
Type : doc

 

 THỰC TẬP KỸ THUẬT CHUYÊN NGHÀNH

KỸ THUẬT CHẾ TẠO 

ttcn-ct.doc ttcn-ct.doc
Size : 71.5 Kb
Type : doc
Make a Free Website with Yola.