NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Dưới đây là các đề tài nghên cứu khoa học mà các Cán bộ giảng dạy của Ban GDTH đã thực hiện. 

 

 

 Cơ cấu chấp hành thủy lực phỏng sinh học

 Đây là đề tài nghiên cứu cơ bản về một dạng cơ cấu chấp hành thủy lực có hoạt động dực trên cơ chế của cơ bắp. Đề tài đã được báo cáo tại Hội nghị khoa học lần 8 (25-26/04/2002) Phân ban Cơ khí– Trường Đại học bách khoa Tp.HCM.

Người thực hiện đề tài: Ks. Dư văn Rê.  

 

 

 Tự động hóa máy dệt len đan ngang phẳng

 Đậy là đề tài nghiên cứu ứng dụng cấp Thành phố. Mục tiêu của đề tài là tự động hóa máy dệt kim đang ngang phẳng thủ công với hệ thống điều khiển kỹ thuật sồ lập trình được. 

Người thực hiện: Ks. Dư văn Rê  - Ks. Hoàng Lanh  -Ks. Vũ Ngọc Vinh 

 

 

 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ SDM

  Công nghệ SDM là công nghệ tạo mẫu nhanh tạo vật thể 3D từ lớp đến lớp bao gồm hai quá trình. Quá trình thứ nhất là quá trình đắp vật liệu, quá trình thứ hai là quá trình lấy vật liệu đi.

Người thực hiện: PGS.TS Đặng Văn Nghìn - Ths. Tôn Thiện Phương 

 

Make a Free Website with Yola.