BAN GIẢNG DẠY THỰC HÀNH

(TỔ GIA CÔNG CẮT GỌT)

Ban Giảng dạy thực hành gồm có 13 GV,CNV. Trong đó có 11 Giáo viên, 01 nhân viên và 01 Công nhân bảo trì phục vụ công tác thiết bị. 10 nam và 03 nữ. 

  DƯ VĂN RÊ 

Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy—Giảng viên. Trưởng Ban GDTH

Kỹ năng chuyên môn: Thiết kế cơ khí, Thủy lực ứng dụng, Thiết bị may.

Môn học giảng dạy: Thực tập cơ khí đại cương, Thực tập công nhân. Thiết bị may.

Website: http://thayre.yolasite.com/

E-mail: duvanre@hcmut.edu.vn

 NGUYỄN VĂN PHẨM

 Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy—Giảng viên.

Kỹ năng chuyên môn: Thiết kế chế tạo cơ khí.

Môn học giảng dạy: Thực tập cơ khí đại cương, Thực tập công nhân. Công nghệ cơ khí.

E-mail: nguyenvanpham@hcmut.edu.vn

 HUYNH QUANG THÀNH

 Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy—Giảng viên.

Kỹ năng chuyên môn: Thiết kế chế tạo cơ khí.

Môn học giảng dạy: Thực tập cơ khí đại cương, Thực tập công nhân.

E-mail: huynhquangthanh@hcmut.edu.vn

 TRẦN NGỌC HẢI

 Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy—Giảng viên.

Kỹ năng chuyên môn: Thiết kế chế tạo cơ khí.

Môn học giảng dạy: Thực tập cơ khí đại cương, Thực tập công nhân. Công nghệ cơ khí.

E-mail: tranngochai@hcmut.edu.vn

 TÔN THIỆN PHƯƠNG

 Thạc sỹ Cơ khí chế tạo máy—Nghiên cứu viên

Kỹ năng chuyên mộn: Thiết kế chế tạo cơ khí, Tự động hóa, CNC.

Môn học giảng dạy: Thực tập cơ khí đại cương, Thực tập công nhân.

E-mail: tonphuong@hcmut.edu.vn

 LÂM ĐÀO ANH VŨ

  Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy—Giảng viên.

Kỹ năng chuyên môn: Thiết kế chế tạo cơ khí.

Môn học giảng dạy: Thực tập cơ khí đại cương, Thực tập công nhân.

E-mail: lamvu@hcmut.edu.vn 

  LÊ THU KHÁNH

 Trung cấp Cơ khí, Cử nhân Anh văn—Giảng viên thực hành.

Kỹ năng chuyên môn: Tiếng Anh

Môn học giảng dạy: (Thực tập cơ khí đại cương.)

E-mail: lethukhanh@hcmut.edu.vn

 VAN NGỌC HIỆP

 Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy—Giảng viên.

Kỹ năng chuyên môn: Thiết kế chế tạo cơ khí, khuôn mẫu.

Môn học giảng dạy: Thực tập cơ khí đại cương, Thực tập công nhân.

E-mail: vanngochiep@hcmut.edu.vn 

 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ

 Trung cấp quản lý hành chính—Thơ ký.

E-mail:

 HUỲNH CẢNH THÀNH

Kỹ năng chuyên môn: Gia công EDM—CNC

Môn học giảng dạy: Thực tập Cơ khí đại cương, Thực tập công nhân.

E-mail:

 HỒ VĂN THÂN

 Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy. Kỹ thuật viên.

Kỹ năng chuyên môn: Thủy lực ứng dụng.

Môn học giảng dạy: Thực tập cơ khí đại cương.

E-mail:

 NGUYỄN VĂN MINH

  Công nhân bảo trì, phục vụ thiết bị thực tập

E-mail: ngvaminh@hopthu.com  

 
 
Make a Free Website with Yola.